bảng cửu chương chia 3
Kiến thức học tập

Tổng hợp bảng cửu chương từ 1-10 và mẹo học nhanh thuộc

Bảng cửu chương nằm trong chương trình Toán học của học sinh lớp 2. Đây là nền tảng cơ bản để phát triển các kỹ năng tính toán về sau. Làm thế nào để học bảng cửu chương từ 2 đến 9 nhanh chóng, nhớ lâu? Worldresearchjournals sẽ bật mí ngay trong bài viết sau!

Bảng cửu chương là gì?

Bảng cửu chương là bảng ghi phép nhân của các số từ 1 đến 9, hoặc từ 1 đến 12. Đây là công cụ để học sinh có thể tính các bài toán nhân từ đơn giản đến phức tạp. Dựa vào bảng cửu chương nhân, người ta tạo thêm bảng cửu chương chia.

Ngoài bảng cửu chương nhân từ 2 đến 9, một số nước còn bổ sung thêm 3 bảng nhân khác từ 10 đến 12. Mới đây, tại Mỹ còn xuất hiện thêm một loại bảng cửu chương khác có thêm “Bảng tính Pythagoras”, giúp trẻ học phép nhân dễ dàng hơn.

bảng cửu chương 7 8 9
Nhờ có bảng cửu chương, học sinh có thể giải nhanh các phép tính nhân, chia

Tất cả bảng cửu chương nhân chia dùng cho học sinh Việt Nam

Bảng cửu chương lớp 1 không có trong chương trình dạy học môn Toán cho học sinh Tiểu học tại Việt Nam. Các em sẽ được học bảng cửu chương lớp 2, sau khi đã nắm rõ các phép tính cộng trừ ở lớp 1.

Bảng cửu chương nhân từ 1 đến 10

Bảng cửu chương nhân 1 Bảng cửu chương nhân 2 Bảng cửu chương nhân 3 Bảng cửu chương nhân 4 Bảng cửu chương nhân 5
1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5
1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10
1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15
1 x 4 = 4 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20
1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25
1 x 6 = 6 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30
1 x 7 = 7 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35
1 x 8 = 8 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40
1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45
1 x 10 = 10 2 x 10 = 20 3 x 10 = 30 4 x 10 = 40 5 x 10 = 50

 

Bảng cửu chương nhân 6 Bảng cửu chương nhân 7 Bảng cửu chương nhân 8 Bảng cửu chương nhân 9 Bảng cửu chương nhân 10
6 x 1 =6 7 x 1 = 7 8 x 1 = 8 9 x 1 = 9 10 x 1 = 10
6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 10 x 2 = 20
6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27 10 x 3 = 30
6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 = 36 10 x 4 = 40
6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45 10 x 5 = 50
6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54 10 x 6 = 60
6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 10 x 7 = 70
6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72 10 x 8 = 80
6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 10 x 9 = 90
6 x 10 = 60 7 x 10 = 70 8 x 10 = 80 9 x 10 = 90 10 x 10 = 100

 

Bảng cửu chương chia từ 2 đến 9

Bảng cửu chương chia 2 Bảng cửu chương chia 3 Bảng cửu chương chia 4 Bảng cửu chương chia 5
2 : 2 = 1 3 : 3 = 1 4 : 4 = 1 5 : 5 = 1
4 : 2 = 2 6 : 3 = 2 8 : 4 = 2 10 : 5 = 2
6 : 2 = 3 9 : 3 = 3 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3
8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 16 : 4 = 4 20 : 5 = 4
10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 25 : 5 = 5
12 : 2 = 6 18 : 3 = 6 24 : 4 = 6 30 : 5 = 6
14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 28 : 4 = 7 35 : 5 = 7
16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8
18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9
20 : 2 = 10 30 : 3 = 10 40 : 4 = 10 50 : 5 = 10

 

Bảng cửu chương chia 6 Bảng cửu chương chia 7 Bảng cửu chương chia 8 Bảng cửu chương chia 9
6 : 6 = 1 7 : 7 = 1 8 : 8 = 1 9 : 9 = 1
12 : 6 = 2 14 : 7 = 2 16 : 8 = 2 18 : 9 = 2
18 : 6 = 3 21 : 7 = 3 24 : 8 = 3 27 : 9 = 3
24 : 6 = 4 28 : 7 = 4 32 : 8 = 4 36 : 9 = 4
30 : 6 = 5 35 : 7 = 5 40 : 8 = 5 45 : 9 = 5
36 : 6 = 6 42 : 7 = 6 48 : 8 = 6 54 : 9 = 6
42 : 6 = 7 49 : 7 = 7 56 : 8 = 7 63 : 9 = 7
48 : 6 = 8 56 : 7 = 8 64 : 8 = 8 72 : 9 = 8
54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 72 : 8 = 9 81 : 9 = 9
60 : 6 = 10 70 : 7 = 10 80 : 8 = 10 90 : 9 = 10

Vì quy luật số nào chia 1 cũng bằng chính nó, và số 10 chỉ chia hết cho các số 1, 2, 5, 10 nên bảng chia từ 1 đến 10 không cần thiết, trẻ chỉ cần học bảng chia từ 2 đến 9 được giới thiệu trên đây.

Cách học bảng cửu chương nhanh thuộc

Mẹo 1: Học bảng nhân chia từ 2 đến 9 qua bài hát

Các bài hát, bài vè về bảng cửu chương, đặc biệt là những bảng khó như bảng cửu chương 7 8 9 có câu từ đơn giản, dễ nhớ sẽ giúp bé nhanh thuộc hơn. Đây cũng là hình thức giáo dục kết hợp vừa học vừa chơi được nhiều trường áp dụng hiện nay.

Mẹo 2: Học nhanh bảng cửu chương bằng hoán đổi

Bảng cửu chương hoán đổi dựa vào tính chất hoán đổi trong phép nhân, ví dụ 4×5 = 5×4, 7×8 = 8×7,… Nếu cha mẹ dạy bé về tính chất này, bé có thể học các bảng cửu chương khó nhanh chóng hơn.

Tóm lại để học bảng cửu chương cho bé lớp 2 hiệu quả yêu cầu bé phải chăm chỉ, thường xuyên ôn lại nhiều lần thì mới có thể nhớ lâu.

Trên đây là bài viết giới thiệu về bảng cửu chương đồng thời hướng dẫn các mẹo học thuộc nhanh nhất. Hy vọng các cha mẹ đã tìm được phương pháp học tập phù hợp với các con.

 

Xem thêm