Worldresearchjournals.com tự hào về việc duy trì lòng trung thành và sự tôn trọng với mỗi độc giả bằng cách cung cấp chính sách bảo mật này. Phần quy định về chính sách này có thể được thay đổi. Độc giả nên thường xuyên xem lại mục này khi truy cập vào website Worldresearchjournals.com

1. Những thông tin cá nhân Worldresearchjournals.com thu thập

Đối với độc giả chỉ viếng thăm: Worldresearchjournals.com sẽ không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của độc giả

Đối với độc giả chia sẻ thông tin và đóng góp bài viết qua mail Worldresearchjournals.com: sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để chung tôi lưu trữ nhằm mục đích phục vụ các yêu cầu từ pháp luật (nếu có)

2. Worldresearchjournals.com sử dụng thông tin thu thập như thế nào?

Worldresearchjournals.com sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của độc giả trên trang web nếu không được phép. Nếu độc giả đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, độc giả sẽ được bảo vệ, Thông tin cá nhân của độc giả sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng độc giả để thông báo các thông tin cập nhật của Worldresearchjournals.com như thư điện tử tin tức.

Thông tin của độc giả sẽ không được gửi cho bất kỳ ai ngoài Worldresearchjournals.com và các trường hợp mở rộng cần thiết để độc giả có thể tham gia vào những trang website khác và theo yêu cầu của pháp luật

3. Thu thập thông tin khác

Worldresearchjournals.com có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại điều hành độc giả đáng sử dụng, thiết bị độc giả sử dụng thời điểm và thời gian độc giả truy cập vào website Worldresearchjournals.com, địa điểm truy cập Internet và các đề mục độc giả đã truy cap trong trang Worldresearchjournals.com nhằm mục đích theo dõi việc trải nghiệm và giúp Worldresearchjournals.com hoàn thiện nội dung trang website hơn.

4. Cookies

Worldresearchjournals.com có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc và các tính năng được cung cấp. Cookies không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó độc giả đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookies có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập có thể được chia sẻ với bên thứ ba như Google Analytics, Facebook.

5. Cam kết bảo mật thông tin

Worldresearchjournals.com xử lý tất cả dữ liệu độc giả phù hợp với pháp lệnh dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Worldresearchjournals.com sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào độc giả cung cấp cho Worldresearchjournals.com vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm. Worldresearchjournals.com có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc điều tra theo pháp luật.

Worldresearchjournals.com có thể làm như vậy khi được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Worldresearchjournals.com cam kết thông tin cá nhân của độc giả được lưu giữ an toàn và sẽ không bán hay cung cấp cho bất kỳ ai.