chu vi tam giác
Kiến thức học tập

Công thức tính chu vi tam giác dành cho học sinh lớp 3

Bài viết bên dưới đây World Research Journals sẽ hướng dẫn các bé Tiểu học cách tính chu vi tam giác thường và các dạng đặc biệt khác của hình tam giác như: tam giác đều, tam giác cân,… Bên cạnh công thức còn có một số bài tập để các em có thể nắm vững kiến thức cũng như giải các bài tập về hình tam giác một cách thành thạo nhất và có thể ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày.

Tam giác là gì?

Định nghĩa: Tam giác là một hình khối được tạo ra từ 3 điểm không thẳng hàng với 3 cạnh của hình là 3 đoạn thẳng nối liền 3 điểm đó với nhau. 

cach tinh chu vi hinh tam giac
Hình tam giác là hình được tạo bởi 3 điểm không thẳng hàng

Các loại tam giác đặc biệt trong hình học

Dựa vào tính chất của các góc, các cạnh của hình tam giác mà tam giác được chia thành 4 loại chính: tam giác thường, tam giác cân, tam giác vuông,  tam giác vuông cân, tam giác đều.

chu vi của tam giác
Các loại tam giác thường gặp

Ngoài tam giác thường thì các dạng đặc biệt của hình tam giác được định nghĩa như sau:

 • Tam giác vuông: là tam giác có một góc là góc vuông.
 • Tam giác đều: là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.
 • Tam giác cân: là tam giác có 2 cạnh bên bằng nhau.

Công thức tính chu vi hình tam giác

Chu vi hình tam giác là tổng độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Công thức tính chu vi tam giác thường

Công thức tính chu vi hình tam giác thường như sau: 

P = a + b + c

Trong đó: 

 • P là ký hiệu viết tắt của chu vi tam giác
 • a, b, c lần lượt là 3 cạnh của hình tam giác đó

Dựa theo cách tính này, các em học sinh cũng có thể vận dụng để tính nửa chu vi tam giác như sau: 1/2 P = (a + b + c) : 2

Ví dụ

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tam giác lớp 3

Cho tam giác với độ dài các cạnh lần lượt là 2 dm, 3 dm, 4 dm. Em hãy tính chu vi của hình tam giác đó.

Giải: Muốn tính chu vi hình tam giác, ta áp dụng công thức tính chu vi tam giác 

P = a + b + c.

Ta có: a = 2 dm, b = 3 dm, c = 4 dm

P = 2 + 3 + 4 = 9 (dm)

Đáp số: 9 dm

Ví dụ 2: Tính chu vi tam giác lớp 3

Cho tam giác với độ dài 2 cạnh bên lần lượt là 7 và 8 cm. Biết cạnh còn lại của tam giác có độ dài gấp 2 lần tổng 2 cạnh tam giác còn lại. Hãy tính chu vi tam giác đó.

Giải:

Gọi tam giác cần tính chu vi là tam giác ABC

Theo đề ra, ta có: AB = 7 cm, AC = 8 cm và BC = 2 x (AB + AC)

Chiều dài cạnh còn lại của tam giác ABC là: 

BC = 2 x (7 + 8) = 30 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

P = AB + AC + BC = 7 +8 + 30 = 45 (cm)

Đáp số: 45 cm

Công thức tính chu vi tam giác vuông

chu vi hình tam giác
Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông

Công thức tính chu vi tam giác vuông: P = a + b + c

Trong đó:

 • a, b : Hai cạnh của tam giác vuông
 • c là cạnh huyền của tam giác vuông.

Ví dụ

Ví dụ 3: Tính chu vi tam giác vuông

Cho tam giác vuông ABC với độ dài 3 cạnh lần lượt là 2 cm, 4 cm và 6 cm. Tìm chu vi của tam giác vuông ABC?

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi tam giác, ta có:

Chu vi tam giác vuông ABC là: 

P = 2 + 4 + 6 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Công thức tính chu vi tam giác đều

công thức chu vi hình tam giác
Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau

Công thức tính chu vi tam giác đều: P = a + a + a = 3 x a

Trong đó: 

 • P là chu vi tam giác đều
 • a là chiều dài 1 cạnh của tam giác

Ví dụ

Ví dụ 4: Tính chu vi tam giác đều ABC biết chiều dài cạnh AB = 10 dm

Giải:

Vì ABC là một tam giác đều nên độ dài các cạnh là đều bằng nhau và AB = AC = BC = 10 dm

Áp dụng công thức tính chu vi tam giác đều, ta có:

 P = 3 x 10 = 30 (dm)

Đáp số: 30 dm

Công thức tính chu vi tam giác cân

Công thức tính chu vi tam giác cân: P = (2 x a) + c

Trong đó 

 • a: là 2 cạnh bên của tam giác cân,
 • c:  cạnh đáy của tam giác.

Đây cũng là công thức tính chu vi tam giác vuông cân (tam giác đặc biệt có 1 góc vuông và 2 cạnh bên bằng nhau).

Ví dụ

Ví dụ 5: Tính chu vi tam giác cân ABC, biết chiều dài cạnh bên là 6 cm, chiều dài cạnh đáy là 9 cm.

Giải:

Vì ABC là tam giác cân nên AC = AB = 6 cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác cân, ta có:

P = (6 x 2) + 9 = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm

Một số bài tập về chu vi tam giác cho học sinh lớp 3 luyện tập

Bài 1: Tìm chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là: 20 cm, 300 mm, 23 cm.

Bài giải:

Đổi 300 mm = 30 cm

Chu vi hình tam giác ABC là:

P = 20 + 30 + 23 = 73 (cm)

Đáp số: 73 cm

Bài 2: Tìm chu vi hình tam giác vuông cân MNP có độ dài các cạnh là 20cm và 4dm. 

Bài giải:

Đổi 20 cm = 2 dm

Chu vi hình tam giác MNP là:

P = (2 x 2) + 4 = 8 (dm)

Đáp số: 8 dm

Bài 3: Cho tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau, độ cạnh AB = 3 dm. Hỏi chu vi hình tam giác ABC bằng bao nhiêu cm?

Bài giải:

Cách 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

P = 3 x 3 = 9 (dm)

Đổi 9 dm = 90 cm

Đáp số: 90 cm

Cách 2: Chu hình tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 dm

Đổi 9 dm = 90 cm

Đáp số: 90 cm

Tính chu vi tam giác là một trong những kiến thức cơ bản nhất mà các em học sinh tiểu học cần phải nắm vững. Từ những khái niệm và công thức tính chu vi tam giác sẽ không chỉ giúp các em dễ dàng giải các bài toán từ dễ đến khó mà còn hỗ trợ rất tốt vào cuộc sống cũng như công việc của các em sau này.

Xem thêm