diện tích hình thoi
Kiến thức dạy học

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi và công thức tính chu vi hình thoi như thế nào? Cách tính diện tích và chu vi hình thoi có giống với hình vuông hay hình bình hành không? Ba mẹ và các em hãy đọc ngay dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Hình thoi là hình như thế nào?

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh với độ dài bằng nhau. Hình thoi cũng là hình bình hành có 2 cặp cạnh liền kề bằng nhau hoặc là hình bình hành có 2 đường chéo tạo thành 1 góc 90 độ.

Dấu hiệu nhận biết hình thoi

Các dấu hiệu để nhận biết hình thoi:

 • Hình thoi là hình có các cặp góc đối bằng nhau
 • Hai đường chéo hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
 • Là một tứ giác có độ dài 4 cạnh ngang nhau
 • Là hình bình hành có độ hai cạnh kề ngang bằng nhau
 • Là hình bình hành có hai đường chéo tạo thành 1 góc 90 độ (vuông góc).
 • Là hình bình hành với đường chéo chính là đường phân giác của một góc
 • Hai đường chéo hình thoi là đường phân giác của các góc trong hình thoi ( các em sẽ được học tính chất này trong chương trình THCS)
cách tính diện tích hình thoi
Hình thoi có 2 đường chéo d1 và d2 bằng nhau

Công thức tính diện tích hình thoi

Công thức diện tích hình thoi dựa theo đường chéo

Ta có cách tính diện tích hình thoi dựa vào công thức sau:

S = 1/2 x d1 x d2

Trong đó:

 • S là chữ ký hiệu đại diện cho diện tích
 • d1 : là độ dài đường chéo thứ 1
 • d2 : là độ dài đường chéo thứ 2

Công thức trên là công thức tính diện tích hình thoi lớp 4 được diễn giải như sau: Diện tích của hình thoi được tính bằng một nửa tích (1/2) độ dài của hai đường chéo.

công thức tính diện tích hình thoi
Công thức tính diện tích hình thoi theo độ dài đường chéo

Ví dụ áp dụng

Ví dụ 1: Có một mảnh giấy hình thoi có 2 đường chéo cắt nhau với chiều dài lần lượt là 4 cm và 5 cm. Tính diện tích của mảnh giấy hình thoi đó theo công thức tính diện tích hình thoi lớp 4?

Giải:

Áp dụng cách tính diện tích hình thoi – toán lớp 4, ta có d1 = 4 cm và d2 = 5 cm. Diện tích mảnh giấy hình thoi là:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (4 x 5) = 1/2 x 20 = (10 cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 9 m và 14 m

Giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi với đường chéo, ta có d1 = 9 m, d2 = 14 m, diện tích cần tìm là:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (9 x 14) = 1/2 x 126 = 63 (m2)

Công thức tính diện tích hình thoi theo chiều dài cạnh đáy và chiều cao

công thức tính chu vi hình thoi
Có thể tính diện tích hình thoi nhờ vào cạnh đáy và chiều cao

S = h x a hoặc (S = ha)

Trong đó:

 • h: ký hiệu chiều cao của hình thoi
 • a: độ dài cạnh đáy

Ví dụ áp dụng

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD, có cạnh = 4 cm, chiều cao hình thoi bằng 5cm. Hỏi diện tích hình thoi này là bao nhiêu?

Giải: Áp dụng theo công thức tính diện tích hình thoi, ta có h = 4 cm, a = 5 cm. Diện tích hình thoi là:

S = a x h = 4 x 5 = 20 cm2

Lưu ý:

 • Đơn vị khi tính diện tích của hình thoi luôn là m2, dm2, cm2 … (đọc là mét vuông, đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông,…)
 • Khi tính, ba mẹ nên nhắc bé chú ý xem đơn vị mà đề bài đưa ra và đáp số đã trùng nhau chưa. Nếu chưa thì phải hướng dẫn bé đổi về cùng đơn vị.

Cách tính chu vi hình thoi

Công thức

Công thức tính chu vi hình thoi:

P = a x 4

Trong đó:

 • P: là ký tự viết tắt biểu thị cho chu vi hình thoi
 • a: độ dài đo được của một cạnh bất kỳ

Công thức trên là công thức tính chu vi hình thoi lớp 4 và được diễn giải như sau: Chu vi của hình thoi bằng độ dài một cạnh bất kỳ nhân với 4. Số 4 ở đây được hiểu là 4 cạnh của một hình thoi.

Ví dụ áp dụng

Ví dụ: Cho một hình thoi EFGH có độ dài các cạnh bằng nhau và = 8 cm. Tính chu vi?

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình thoi, ta có a = 8 cm. Chu vi hình thoi EFGH là:

P (EFGH) = a x 4 = 8 x 4 = 32 (cm)

Bài tập liên quan đến diện tích hình thoi cho các em luyện tập

Bài tập về diện tích hình thoi lớp 4

Bài tập 1: Cho một tấm thảm hình thoi, biết kích thước của 2 đường chéo lần lượt là 7 m, và 12 m. Hỏi diện tích của tấm thảm đó là bao nhiêu?

Giải:

Áp dụng từ công thức tính diện tích hình thoi ta có:

S = ½ (d1 x d2)

= ½ (7 x 12)

= 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

 

Bài tập 2: Cho hình thoi ABCD, biết cạnh AB = BC = CD = DA = 15 cm, độ dài chiều cao bằng 10cm. Em hãy tính diện tích hình thoi ABCD?

Giải:

Ta có: độ dài cạnh a = 15 cm, chiều cao h = 10 cm

Áp dụng công thức, ta có diện tích hình thoi là:

S = h x a

= 15 x 10

= 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2

Bài tập về diện tích hình thoi lớp 5

Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 72 dm, độ dài đường chéo thứ nhất bằng độ dài đường chéo thứ hai. Em hãy tính diện tích hình thoi này?

Giải:

Vì độ dài 2 đường chéo bằng nhau nên d1 = d2 = 72 : 2 =  36 (dm)

Diện tích hình thoi là:

S = ½ x d1 x d2 = ½ x 36 x 36 = 648 (dm2)

Đáp số: 648 dm2

Với công thức tính diện tích hình thoi và chu vi hình thoi trên, chúng tôi hy vọng phụ huynh và các em học sinh sẽ nắm được đầy đủ kiến thức cũng như biết cách vận dụng lý thuyết vào bài tập một cách chính xác nhất.

Xem thêm